JAARVERSLAG 2020

SV Woltersum

Jaarverslag Sport Vereniging Woltersum 2020/2021

Het afgelopen seizoen zijn we begonnen met 135 leden/donateurs en 42 sponsoren. We konden dit jaar 2 zondag elftallen op de been brengen en een 35+ team onder leiding van trainer Ronald Bouwman en leiders Henk Balkema en Siebe Bos. Helaas werden we ook dit seizoen geplaagd door Corona. Er werd maar een vijftal wedstrijden gespeeld daarna viel het hele voetbal gebeuren stil tot half mei, de trainingen werden wel hervat maar werden er geen wedstrijden meer gespeeld.

Voor aanvang van het seizoen hebben we met een groot aantal vrijwilligers een grote schoonmaak actie gehouden rond en op het veld. Ook werd op die dag het nieuwe scorebord heen gezet. En mooi aanwinst voor de club, mogelijk gemaakt door de grote verloting die we hebben gehouden met het 100 jarig jubileum. Ook hebben we van dat geld een nieuwe geluidsinstallatie gekocht. In juni werd dit geheel geïnstalleerd door bestuurslid Jan Bouwman en zoon.

Bij de jeugd zijn we dit jaar voor het eerst gestart onder de naam SJO GEO/SV Woltersum. In totaal konden we 3 jeugdteams samen stellen, een JO-9, JO-11 en JO-14. Trainingen  en wedstrijden worden zowel in Woltersum en Garmerwolde gehouden. Voor Woltersum waren dit jaar Pascal Wassenberg en Dennis Ruben de leiders/trainers . De jeugd kon wel bijna het hele jaar trainen maar ook hier maakt corona al snel een einde aan de wedstrijden.

De gym afdeling, volleybal, badminton en de jeu de boulers hebben bijna het hele jaar niet kunnen sporten. In januari kregen we een tegenslag te verwerken. De leidster van de gymjeugd gaf te kennen geen gymles meer te kunnen geven door veranderingen in haar stage uren van school. De laatste 2 maanden van het seizoen hebben we nog een leidster kunnen regelen voor de kinderen maar die kan helaas niet blijven. Dus we moeten wederom een nieuwe gym juf weten te vinden.

We hebben afgelopen seizoen ook niet één activiteit kunnen organiseren om onze clubkas  te verrijken. Geen Bingo of verlotingen dus en ook geen nieuwjaarsbijeenkomst. We hebben op de valreep nog wel een leuke seizoenafsluiting gehad met een grote BBQ waar maar liefst 85 mensen op afkwamen. Voor de jeugd was die dag een oranjefestival georganiseerd door 1e elftal spelers Micky Vermeulen en Dennis Ruben, met medewerking van een aantal vrijwilligers werd dit een groot succes.  Bijna 50 kinderen deden mee aan dit festijn, die tot doel had om de jeugd in beweging te krijgen en te laten zien hoe leuk de voetbalsport is.

Ik wil nog wel even uitspreken dat wij als bestuur het enorm hebben gewaardeerd dat alle leden, donateurs en vooral de sponsoren onze club financieel zijn blijven steunen in de moeilijke corona periode. Waarvoor onze hartelijke dank.

Op 29 april werden Jan Roelfsema en Addie Dost van de SV Woltersum nog verast door de koning. Zij kregen voor het vele vrijwilligerswerk, wat zij jarenlang hebben gedaan voor de sportvereniging en vele andere verenigingen in Woltersum, een koninklijke onderscheiding.  Wij feliciteren Jan en Addie van harte met dit welverdiend lintje.

Wil ik aan het einde van dit jaarverslag nog stilstaan bij een aantal donateurs en supporters die ons ontvallen zijn het afgelopen jaar. Dit waren Kees Steenhuis, Herman Sanders, Klaas Klootsma en Siebrand Tammeling, Zij rusten in vrede.

Namens het bestuur van de SV Woltersum  

Addie Dost, Voorzitter.

Downloads

“De Gezelligste Club Van Het Noorden”

050 302 36 57

info@svwoltersum.nl

Bij het betreden van het sportterrein gaat u akkoord met het plaatsen van eventueel gemaakte content