JAARVERSLAG 2019

SV Woltersum

Jaarverslag Sport Vereniging Woltersum 2019/2020

Na een prachtig 100 jarig jubileum starten we het afgelopen seizoen met 90 leden, 44 donateurs en 40 sponsoren. We konden ook dit jaar weer 2 zondag elftallen op de been brengen, een 35+ team en een jeugdteam onder 13 jaar.

De voetbalafdeling begon op 13 augustus met trainen onder leiding van Ronald Bouwman. We waren heel content dat we Ronald al in december 2018 hebben kunnen contracteren. We haalden hiermee een trainer in huis die de club door en door kent en waren dan ook benieuwd hoe het zou gaan lopen in het seizoen. Henk Balkema (Leider 35+) had aangegeven dat hij ook het leiderschap van het 1e elftal wel op zich wou nemen. Waar we natuurlijk heel blij mee waren. Ook voor het 2e elftal hebben we een nieuwe leider kunnen vinden. Good Old Siebe Bos was bereid om na 3 jaar sabbatical wederom het leiderschap op zich te nemen. De jeugd onder 13 jaar werd zoals voorgaande jaren begeleid en getraind door Lourens Dreize en Pascal Wassenberg.

In de eerste helft van het seizoen werd door alle teams en elftallen met wisselend succes gepresteerd. Geen hoogte of dieptepunten. We weten allemaal wat er na de winterstop gebeurde, het corona virus legde het hele leven bijna stil. Al in april werd bekend gemaakt dat de competitie niet afgemaakt zou worden.

Al het voetbal lag dus stil, tot half mei begin juni, toen voorzichtig, eerst de jeugd en daarna de senioren weer mochten trainen op 1,5 meter afstand natuurlijk.

We hebben als bestuur in deze tijd niet helemaal stil gezeten. Al een paar jaar werd ons duidelijk dat het moeilijk was om het jeugdvoetbal in stand te houden. Na een aantal gespreken met clubs rond Woltersum werd duidelijk dat het niet alleen bij de SVW problemen gaf. In mei zijn we dan ook begonnen om een SJO (Samenwerkende Jeugd Opleiding) op te zetten met GEO uit Garmerwolde. We verwachten dat we op deze manier het jeugdvoetbal in Woltersum veilig kunnen stellen.

Lourens Dreize heeft besloten om de overstap niet te maken. Hij stopt na dit seizoen met de training en leiderschap van de jeugd. We hebben op 4 juli op gepaste wijze onze dank overgebracht voor het werk wat hij voor de jeugd heeft gedaan.

Wat de binnensporten betreft kunnen we spreken van een prachtig begin van het seizoen. Na een aantal jaren zonder te hebben gezeten zijn we er eindelijk in geslaagd om weer een gym afdeling op te zetten met een enthousiaste gym juf uit Woltersum, Lillian Spareboom. We zijn gestart met 2 groepjes jeugd en een groep volwassen gymnasten. Tot de corona tijd werd er met veel plezier deel genomen aan de lessen maar helaas moesten we begin maart ook deze lessen staken.

Het volleybal werd weer nieuw leven in geblazen en het badminton werd ook goed bezocht op hun trainingsavonden. Tot corona tijd natuurlijk. 

De Jeu de Boulers hebben hun najaars competitie gewoon af kunnen maken, maar zijn sinds corona nog niet weer toegekomen aan hun maandagavond competitie.

In december kregen we volkomen onverwachts nog een leuke verassing van stichting SOG uit Ten Boer. Omdat de stichting werd opgeheven kregen alle sportverenigingen uit de voormalige gemeente een leuk geldbedrag. SV Woltersum kreeg ook nog AED tot zijn beschikking.

Ook onze activiteiten hadden dit seizoen te lijden onder het virus. Zo werd alleen in oktober een Bingoavond gehouden, alle andere activiteiten die geld in het laatje brengen werden afgelast. Dit jaar was wel onze nieuwjaarsbijeenkomst een groot succes. Na eerst een wedstrijd te hebben gespeeld tussen een mix van het 1e en het 2e werd er een heerlijk Turks buffet genuttigd die was samen gesteld door ons aller Adem Secer en aangeboden door het dorpshuis. Met een grote opkomst bleef het nog lang gezellig.

We konden nog wel onze seizoenafsluiting doen omdat de corona regels per 1 juli werden versoepeld. Er werd na hartenlust gevoetbald en gevolleybald door een mix van kids en senioren. Er waren zelfs nog enkele dames die de voetbalkicks weer hadden aangetrokken. De BBQ smaakte heerlijk en zo werd het toch nog een leuke afsluiting van een bewogen en bijzonder sportseizoen.

Wil ik aan het einde van dit jaarverslag nog stilstaan bij leden, oud leden, donateurs of sponsoren die ons ontvallen zijn het afgelopen jaar. Het waren Henk Knol, Johan van der Geest en Dinie Rillema.

Zij rusten in vrede

Dank u wel

“De Gezelligste Club Van Het Noorden”

050 302 36 57

info@svwoltersum.nl

Bij het betreden van het sportterrein gaat u akkoord met het plaatsen van eventueel gemaakte content